Zlínská 50

Propozice

 

POŘADATEL

ZL CYCLING, z. s.

TERMÍN

29.9.2019

MÍSTO

Sportovní hala Euronics

PREZENTACE

Areál závodu pod Sportovní halou Euronics

v den závodu od 8:30 do 11:00

START A CÍL

12:00 trasa 42 km Sportovní hala Euronics

12:10 trasa 15 km Sportovní hala Euronics

TRASY

42 km / 1050 m převýšení (3 okruhy)
Občerstvovací stanice
Časový limit 4 hod. 

15 km / 380 m převýšení (1 okruh)
Občerstvovací stanice
Časový limit 3 hod.

Obě trasy vedou z 40 % po zpevněných lesních a polních cestách, 20 % v terénu a 30 % asfalt.

Mapa závodu

KATEGORIE
 

42 km

M 15 - Junioři (2001-2004)*
M 19 - Muži 19-29 let (1990-2000)
M 30 - Muži 30-39 let (1980-1989)
M 40 - Muži 40-49 let (1970-1979)
M 50 - Muži 50-59 let (1960-1969)
M 60 - Muži nad 60 let (1959 a st.)
Z 15 - Juniorky a ženy 15-39 let (1980-2004)*
Z 40 - Ženy nad 40 let (1979 a st.)

15 km

M 10 - Kluci 10-16 let (2003-2009)**

M 17 - Muži 17-23 let (1996-2002)
M 24 - Muži nad 24 let (1995 a st.)
Z 10 - Holky 10-16 let (2003-2009)**
Z 19 - Ženy 17-23 let (1996-2002)
Z 24 - Ženy nad 24 let (1995 a st.)

)* nutný souhlas zákonného zástupce do 18 let,      )* * nutný doprovod zákoného zástupce pro věk 11-15 let (2002-2006)

STARTOVNÉ

42 km

Do 9.9. 350 Kč (v ceně pamětní dárek cyklistické ponožky)
Do 23.9. 400 Kč (bez pamětního dárku)
Od 24.9 pouze na místě v den startu 500 Kč (bez pamětního dárku)

15 km

Do 9.9. 300 Kč (v ceně pamětní dárek cyklistické ponožky)
Do 23.9. 350 Kč (bez pamětního dárku)
Od 24.9 pouze na místě v den startu 400 Kč (bez pamětního dárku)

PŘIHLÁŠKY

Prostřednictvím on-line registračního formuláře RACE RESULT 

Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně ZDE.
V případě neuhrazeného startovného do 5-ti dnů bude registrace zrušena
Osobně v závodní kanceláři v den závodu od 8:30 do 10:30 hod.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE

Startovní číslo
Cyklistické ponožky FORCE (pouze pro předem přihlášené do 9.9.2019)
Občerstvení na trati a v cíli
Elektronické měření času
Zdravotnická služba
Bezplatné parkování

UPOZORNĚNÍ

Uhrazené startovné se při neúčasti v závodě nevrací. Lze jej však do 23.9. převést na jiného závodníka.

VYHLÁŠENÍ

16:00

CENY

 Věcné pro první 3 závodníky ve všech kategoriích

PŘEDPIS
  •  

   • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
   • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme souhlas zákonného zástupce v přihlášce.
   • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
   • Všichni přihlášení dodržují pravidla silničního provozu, chovají se ohleduplně k ostatním závodníkům, pořadatelům, dalším lidem, přírodě a svému okolí.
   • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
   • Všichni přihlášení berou na vědomí, že závodí na vlastní nebezpečí, pořadatel ani majitel pozemku (přes který vede trať závodu) nenesou zodpovědnost za stav trati (např. samovolný pád stromu, uvolnění kamenů, poškozená komunikace atd.)
   • Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno jakékoliv funkční jízdní kolo se dvěmi na sobě nezávislými brzdami, které je v dobrém technickém stavu.
   • Není povolena účast elektrokol, popř. dalších typů kol, které pomáhají jízdnímu kolu v pohybu jinou podporou, než je tělesná námaha účastníka závodu.
   • Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu. Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem a elektronickým čipem.
   • Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.
   • Protesty lze podat písemně ihned po dojezdu, nejpozději však 30.9.2018 do 15:45 hod. v kanceláři závodu (zodpovědá osoba Pavel Žák tel.: 724 901 108) při vkladu 500 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
   • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu MY.RACE RESUT: pavel.cykloop@gmail.com - a to v termínu do 1.10.2018
   • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.
   • Souhlasím s uvedením svých osobních údajů, s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem ZLÍNSKÁ 50 (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.zlinska50.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
   • Závodí se dle harmonogramu závodu. Závod se jede za plného silničního provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách a odpadky odhazují pouze v označených zónách. Kolo musí být v dobrém technickém stavu.
   • V případě předjetí vedoucím závodníkem o kolo zůstává počet okruhů pro daného závodníka stejný. Tzn. neodvolává se, jede se vždy buď 1 kolo (15 km trasa), nebo 3 kola (45 km trasa).
PARKOVÁNÍ

Bude zajištěno dle mapky na parkovištích naproti Univerzity T. Bati a u Velkého kina

KONTAKT

Ondřej Kobliha 

T: +420 736 782 984

E: ondrej.kobliha@cyklotrenink.com

 

Hana Šturalová

T: +420 737 814 657

E: hanasturalova@seznam.cz

Naši partneři

Generální partner

Partner

Hlavní partneři

Partner Partner Partner Partner Partner Partner

Partneři

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner

Dodavatelé

Partner Partner Partner Partner Partner Partner

Partner

Mediální partneři

Partner Partner Partner Partner"Zlínská 50 je podporována statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem"