Zlínská 50

Propozice

 

POŘADATEL

ZL CYCLING, z. s.

TERMÍN

3.10.2021

MÍSTO

Sportovní hala Datart (dříve Euronics) 

PREZENTACE

Areál závodu pod Sportovní halou Datart

v den závodu od 8:30 do 11:00

Přihlášky na místě (v den závodu) do 10:30

START A CÍL

12:00 trasa 46 km Sportovní hala Datart (dříve Euronics) 

12:00 trasa 16 km Sportovní hala Datart (dříve Euronics) 

TRASY

46 km / 1200 m převýšení (3 okruhy)
Občerstvovací stanice
Časový limit 4 hod. 

16 km / 470 m převýšení (1 okruh)
Občerstvovací stanice
Časový limit 3 hod.

Obě trasy vedou z 40 % po zpevněných lesních cestách, 30 % v terénu a 30 % asfalt.

Mapa závodu

KATEGORIE
 

46 km

M 15 - Junioři (2003-2006)*
M 19 - Muži 19-29 let (1992-2002)
M 30 - Muži 30-39 let (1982-1991)
M 40 - Muži 40-49 let (1972-1981)
M 50 - Muži 50-59 let (1962-1971)
M 60 - Muži nad 60 let (1961 a st.)
Z 15 - Juniorky a ženy 15-39 let (1982-2006)*
Z 40 - Ženy nad 40 let (1981 a st.)

16 km

M 10 - Kluci 10-16 let (2005-2011)**

M 17 - Muži 17-23 let (1998-2004)
M 24 - Muži nad 24 let (1997 a st.)
Z 10 - Holky 10-16 let (2005-2011)**
Z 19 - Ženy 17-23 let (1998-2004)
Z 24 - Ženy nad 24 let (1997 a st.)

)* nutný souhlas zákonného zástupce do 18 let,      )* * nutný doprovod zákoného zástupce pro věk 11-15 let (2006-2010)

STARTOVNÉ

46 km

Do 6.9. 400 Kč (v ceně pamětní dárek cyklistická láhev FORCE)
Do 24.9. 400 Kč (bez pamětního dárku)
Od 25.9. pouze na místě v den startu 500 Kč (bez pamětního dárku)

(Pozn.: Rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace!!!)

16 km

Do 6.9. 350 Kč (v ceně pamětní dárek cyklistická láhev FORCE)
Do 24.9. 350 Kč (bez pamětního dárku)
Od 25.9. pouze na místě v den startu 400 Kč (bez pamětního dárku)

(Pozn.: Rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace!!!)

PŘIHLÁŠKY

Prostřednictvím on-line registračního formuláře RACE RESULT 

Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně ZDE.
V případě neuhrazeného startovného do 5-ti dnů bude registrace zrušena
Osobně v závodní kanceláři v den závodu od 8:30 do 10:30 hod.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE

Startovní číslo
Cyklistickou láhev FORCE (pouze pro předem přihlášené do 6.9.2021)
Občerstvení na trati a v cíli
Elektronické měření času
Zdravotnická služba
Bezplatné parkování

SOUTĚŽ TÝMŮ

• Soutěž smíšených týmů (rodinných, firemních…) je vypsána pouze na krátké 16 km trati, bez rozdílu kategorií (název týmu by se měl shodovat s názvem klubu).
Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně pět závodníků (každý z nich zároveň závodí i v kategorii jednotlivců).
• Výsledným časem týmu se rozumí součet časů jeho tří nejrychlejších členů.
Tým lze do soutěže přihlásit pouze v den závodu ve stánku časomíry, jednotliví závodníci mohou být samozřejmě přihlášeni předem.
• Vyhlášen bude kompletní první nejrychlejší tým.

UPOZORNĚNÍ

Uhrazené startovné se při neúčasti v závodě nevrací. Lze jej však do 24.9. převést na jiného závodníka.

V případě zrušení závodu nařízením Krajské hygienické stanice nebo Vlády ČR z důvodu epidemie COVID-19 se startovné vrací v plné výši.

VYHLÁŠENÍ

16:00

CENY

 Věcné pro první 3 závodníky ve všech kategoriích

PŘEDPIS
  •  

   • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
   • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme souhlas zákonného zástupce.
   • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
   • Všichni přihlášení dodržují pravidla silničního provozu, chovají se ohleduplně k ostatním závodníkům, pořadatelům, dalším lidem, přírodě a svému okolí.
   • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
   • Všichni přihlášení berou na vědomí, že závodí na vlastní nebezpečí, pořadatel ani majitel pozemku (přes který vede trať závodu) nenesou zodpovědnost za stav trati (např. samovolný pád stromu, uvolnění kamenů, poškozená komunikace atd.)
   • Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno jakékoliv funkční jízdní kolo se dvěmi na sobě nezávislými brzdami, které je v dobrém technickém stavu.
   • Není povolena účast elektrokol, popř. dalších typů kol, které pomáhají jízdnímu kolu v pohybu jinou podporou, než je tělesná námaha účastníka závodu.
   • Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu. Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem a elektronickým čipem.
   • Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.
   • Protesty lze podat písemně ihned po dojezdu, nejpozději však 3. 10. 2021 do 15:45 hod. v kanceláři závodu (zodpovědná osoba Pavel Žák tel.: 724 901 108) při vkladu 500 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
   • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu MY.RACE RESUT: pavel.cykloop@gmail.com - a to v termínu do 4. 10. 2021.
   • Nemůže-li se závodník účastnit závodu, startovné se nevrací. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.
   • V případě zrušení závodu nařízením Krajské hygienické stanice nebo Vlády ČR z důvodu epidemie COVID-19 se startovné vrací v plné výši.
   • V případě nákazy nebo příznaků COVID - 19 se závodu nelze zúčastnit.
   • Souhlasím s uvedením svých osobních údajů, s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem ZLÍNSKÁ 50 (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.zlinska50.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
   • Závodí se dle harmonogramu závodu. Závod se jede za plného silničního provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách a odpadky odhazují pouze v označených zónách. Kolo musí být v dobrém technickém stavu.
   • V případě předjetí vedoucím závodníkem o kolo zůstává počet okruhů pro daného závodníka stejný. Tzn. neodvolává se, jede se vždy buď 1 kolo (16 km trasa), nebo 3 kola (46 km trasa).
PARKOVÁNÍ

Bude zajištěno dle mapky na parkovištích naproti Univerzity T. Bati a u Velkého kina

KONTAKT

Ondřej Kobliha 

T: +420 736 782 984

E: ondrej.kobliha@cyklotrenink.com

 

Hana Koblihová

T: +420 737 814 657

E: hanasturalova@seznam.cz

Naši partneři

Generální partner

Partner

Hlavní partneři

Partner Partner Partner Partner Partner

Partneři

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner

Dodavatelé

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner

Mediální partneři

Partner Partner Partner Partner"Zlínská 50 je podporována statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem"